Korraldatud jäätmevedu

Pakendijäätmed

Pakendijäätmete kogumiseks ja taaskasutusele suunamiseks on Narva linnas mitu võimalust.

Korteriühistud: on võimalik tellida pakendikonteineri mugavusteenust. Korteriühistute juurde paigaldatud pakendikonteinerite tühjendamist teostab AS Ragn-Sells koostöös Osaühinguga Tootjavastutusorganisatsioon. Mugavusteenusega liitumise soovi korral tuleb pöörduda Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti poole e-posti teel linnamajandus@narva.ee.

Eraelamud: eraelamute puhul on võimalik tellida tasuta teenust „Pakendikott". Teenust osutab AS Ragn-Sells koostöös Osaühinguga Tootjavastutusorganisatsioon. Pakendikoti teenusega liitumiseks tuleb pöörduda AS Ragn-Sells poole e-posti teel virumaa@ragnsells.ee või tel 6060439.

Avalikud pakendikonteinerid: linnas on paigaldatud ka avalikud pakendikonteinerid, kuhu võivad pakendijäätmeid tasuta viia kõik isikud. Avalikud pakendikonteinerid asuvad suuremate kaubanduskeskuste juures, nt Prisma, Fama, Astri, Maxima XX, Kerese keskus jne.

Suurjäätmed

Suurjäätmed ei ole korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ning suurjäätmete käitlemine on jäätmevaldaja korraldada.

Mõned prügiettevõtted, kes omavad vastavat jäätmeluba suurjäätmete kogumiseks, transportimiseks ja käitlemiseks:
• Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskusinfo@njk.ee, tel 3577676;
• Osaühing Ekovirnarva@ekovir.ee, tel 3568068;
• AS Ragn-Sellsvirumaa@ragnsells.ee, tel 6060439;
• Osaühing Adoxa, adoxaou@gmail.com, info@adoxa.ee, tel 5235444.

Elektroonikaromu

Elektroonikaromu võetakse tasuta vastu Narva Jäätmekäitluskeskuses aadressil Rahu tn 3b, Narva.

Koduses majapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed

Füüsilistelt isikutelt võetakse kodumajapidamistes tekkivaid ohtlikke jäätmeid tasuta vastu Narva Jäätmekäitluskeskuses aadressil Rahu tn 3b, Narva.

Vanad rehvid

Füüsilistelt isikutelt võtab vanasid rehve tasuta vastu AS Kuusakoski aadressil Puuvilla 21,  Narva, tel 13660.