« Tagasi

Hanketeade nr 25 /lisatud 09.06.2023/

Riigihangete registris avaldati 09.06.2023 järgmine teade:
 
Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (75039729)
Pakkumuse esitamise tähtpäev ja kellaaeg: 20.06.2023 09:00.
 
Hankemenetlus toimub riigihangete registris.
 
Hankekutse
Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet ettepaneku esitada pakkumuspakkumus „Õpilasliinide teenuse tellimine 2023/2024 õppeaastaks", mille eesmärgiks on leida Narva linna  koolibussiliinile ja õpilaste transportimiseks avaliku veoteenuse osutaja, perioodiks 01.09.2023 kuni 12.06.2024.
 
Hanke eest vastutav isik: Anastassija Potapova Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi riigihangete registri kaudu küsimusi esitades.