Geodeesiateenistus

 

E-post:  geodeesia@narva.ee
Telefon:  +372 35 99053
Aadress:  Peetri plats 3-9, 20308 Narva

 

NB! Enne mõõdistustööde tegemist tuleb täita mõõdistusteatise vormi, mille tulemusena tuleb tegija e-posti aadressile teavitus töö algatamisest (koos tööle esitatavate nõuetega). Antud mõõdistustöö еdaspidised etapid kuni töö vastuvõtmiseni (kooskõlastus) toimuvad vaid vastavas e-kirjavahetuses (Vasta/Reply).

MÕÕDISTUSTEATISE VORM


Mõõdistustöid tohivad teostada vaid litsenseeritud spetsialistid (vt. allpool).


Geodeedid

Geodeetiliste mõõdistuste meelespea

Õiguslikud alused