« Tagasi

Rahu tn 12a ja Tallinna mnt 60

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustas 13.03.2021 projekteerimistingimuste eelnõu "Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava detailplaneeringu alusel". Avatud menetlus kestis kuni 29.03.2021. Seoses paljude vastuväidetega otsustati menetlus lõpetada ja jätta projekteerimistingimused väljastamata.

Lisaks teatame, et "Tallinna mnt 60 avaliku parkimisplatsi rajamine" projekteerimistingimuste taotlus on tagastatud taotlejale läbi vaatamata.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
narvaplan@narva.ee