« Tagasi

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Tapamaja tn 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 12 üldhooldekodu hoonete ja neid teenindavate hoonete püstitamine Narva Linnavolikogu 18.10.2012. a otsusega nr 120 kehtestatud Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu alusel" projekteerimistingimuste eelnõu.

Detailplaneeringuga on määratud Pos10 kuni Pos21 väikeelamumaale ehitusõigus 200 m² ehitisealuse pinnaga, 8,0 m kõrguse ühe põhihoone ja ühe abihoone ehitamiseks, kusjuures detailplaneeringuga on määratletud kohustuslik räästa kõrgus 4,0 m.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse järgmised detailplaneeringu asjaolud: a) projekteeritakse maksimaalselt 200 m² ja 8,0 m +10% kõrgused üldhooldekodu pereelamu tüüpi hooned või nende teenindamiseks vajalikud hooned, kusjuures proportsionaalselt võib teha kõrgema ka kohustusliku räästa kõrguse maksimaalselt 4,0m +10%; b) kavandatakse hoonestusalade piiride täpsustamist: hoonestusalade suurendamist kuni 10% võrra ning hoonestusalade nihutamist kuni 10% võrra; ning c) hoonete arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste täpsustamist - katusekalded määratakse ehitusprojektiga vastavalt kaasaegsetele arhitektuursetele lahendustele, mis on põhjendatud ja piirkonna hoonestuslaadile sobivad.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 10 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 3. märtsini 2021. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse kodulehel  või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.