IDA-VIRU ETTEVÕTLUSKESKUS SA

Kerese keskus (II korrus), Paul Kerese tänav 3, Narva 20309
 Avatud: E 14:00-17:00, T-N 8:30-17:00, R 8:30-13:00
Tel. 5291620 - ettevõtluskonsultant Anton Pratkunas
Tel. 53006902 - vabaühenduste (MTÜ/SA) konsultant Tatjana Zamorskaja
E-post: info@ivek.eetatjana.zamorskaja@ivek.eeanton.pratkunas@ivek.ee

IVEK on Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustiku kuuluv arendusorganisatsioon, mille eesmärk on kaasa aidata Ida-Virumaa konkurentsivõime kasvule.

Teenuste 3 valdkonda:
1. Ettevõtlusvaldkond
2. Kohalike omavalitsuste valdkond
3. MTÜ/SA valdkond

IVEK jagab maakonna era- ja avaliku sektori organisatsioonidele informatsiooni järgmistel teemadel:
* Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kõikidest meetmetest;
* Kõikidest teistest projekte rahastavatest institutsioonidest Eestis;
* Struktuurifondidest;
* Interreg III programmidest;
* Avaliku sektori konsultantidest ja nende teenustest.

Teenused:
* Juhtimise ja firma arenduse dokumentide koostamine
* Konsultatsioonid
* Partnerite, tellijate, hankijate otsing rahvusvaheliste andmebaaside ja Narva Ärinõuandla kontaktvõrgu kaudu Eestis ja välismaal
* Firmade registreerimine, põhimääruse muudatuste sissekandmine
* Teenused infotehnoloogia valdkonnas
* Töö ettevõtluse toetamise riikliku programmi järgi