« Tagasi

Teade (Kalda tn 16)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab 24.05.2023 Narva Linnavolikogu otsusega nr 24 Narva Linnavolikogu 09.06.2005 otsuse nr 88/56 "Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamisest ja detailplaneeringu menetluse lõpetamisest ning Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 158 "Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine" kehtetuks tunnistamisest ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise lõpetamisest.


Tatjana Nikolajenkova
planeeringute spetsialist
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
tatjana.nikolajenkova@narva.ee