Narva linna valimiskomisjon
Peetri plats 5, 20308 Narva
tel 3599008, tel 3599222
valkom@narva.ee
 

Valimisjaoskondade moodustamine
(Narva Linnavalitsuse 16.08.2021 määrus nr 11)

Hääletamisviiside toimumistabel

Otsused Protokollid
nr 9
14.09.2021
Kandidaadi registreerimise otsuse tühistamine nr 8
14.09.2021
nr 8
10.09.2021
Kandidaatide registreerimine nr 7
10.09.2021
nr 7
07.09.2021
Volikogu liikme volituste taastumine ning asendusliikme volituste lõpetamine nr 6
07.09.2021
nr 6
31.08.2021
Valimisliidu "Katri Raigi nimekiri" registreerimine nr 5
31.08.2021
nr 5
25.08.2021
Valimisliidu Narodnyi Sojuz registreerimine nr 4
25.08.2021
nr 4
23.08.2021
Volikogu liikme volituste taastumine ning asendusliikme volituste lõpetamine nr 3
23.08.2021
nr 3
19.08.2021
Valimisliidu Elagu Narva registreerimine nr 2
19.08.2021
nr 2
19.07.2021
Linna valimiskomisjoni tööaja määramine nr 1
19.07.2021
nr 1
19.07.2021
Linna valimiskomisjoni aseesimehe valimine

Narva linna valimiskomisjoni asukoha määramine
(Narva Linnavalitsuse 19.07.2021 korraldus nr 557-k)

Narva Linna Valimiskomisjoni liikmete nimetamine
(Narva Linnavolikogu 17.06.2021 otsus nr 66)

Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine
(Narva Linnavolikogu 17.06.2021 otsus nr 65)