Narva linn


Konkurss "Narva kaunis kodu 2016"

Lugupeetud kruntide omanikud ja valdajad!

Alates 1. juunist 2015 kuni 1. juunini 2016
toimub Narva Linnavalitsuse poolt
väljakuulutatud konkurss "Narva kaunis kodu 2016"
üleriigilise konkursi "Eesti kaunis kodu 2016" raames.

Konkursi kategooriad:
1. Eramu- ja aianduskrundid
2. Korterelamute krundid
3. Sotsiaal-, äri-, tootmisobjektide ja haridusasutuste krundid

Igas kategoorias parimaks tunnistatud krunt esitatakse üleriigilisele kodukaunistamise konkursile „Eesti kaunis kodu“, kus võitjad EKKÜ keskjuhatuse otsusel saavad Eesti Vabariigi Presidendi autasu.

Kogu selle perioodi jooksul kutsume kõiki oma kodukanti armastavaid ja seda veel kaunimaks teha soovivaid inimesi osa võtma konkursist, mis on saanud heaks traditsiooniks meie riigis ja linnas.

Konkursil osalemiseks jäädvustage huvitavaid, ilusaid ja muljetavaldavaid hetki oma kodust, hoonest, territooriumist, kogudes sel moel aastaringse kollektsiooni kaunitest vaadetest. Pilte võite teha ise või kohale (pildistama) kutsuda Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti esindaja.

Konkursil osalemiseks tuleb osalejatel esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile vormikohane avaldus.
Avaldusi võetakse vastu kogu konkursi toimumise perioodil. Avalduse vorm on kättesaadav linna koduleheküljel ja Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Linnamajandusosakonna kommunaalteenistuses (Peetri 3, III korrus). Avalduse vormi on võimalik saada ka muul Teile sobival viisil (postiga, elektrooniliselt, faksiga).
Ameti esindaja kontaktandmed: tel 3599215, tel 56650125, ljudmila.morina@narva.ee.

Teie olete ilu loonud ja loote edasi!
Mäletate? – Ilu päästab maailma!

Täname Teid ja ootame avaldusi!

Lisatud 05.06.2015, 13:03
Muudetud 13.06.2016, 17:26

eelmine järgmine