Narva linn


Konkurss "„Narva kaunis kodu 2012“

Lugupeetud kruntide omanikud ja valdajad!

Alates 1. juunist 2011 kuni 1. juunini 2012

toimub Narva Linnavalitsuse poolt väljakuulutatud konkurss

„Narva kaunis kodu 2012“

üleriigilise konkursi „Kaunis Eesti kodu 2012” raames.

Konkursi kategooriad:
1. Eramu- ja aianduskrundid
2. Korterelamute krundid
3. Sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektide krundid
4. Koolieelsete lasteasutuse krundid

Igas kategoorias parimaks tunnistatud krunt esitatakse üleriigilisele kodukaunistamise konkursile „Kaunis Eesti kodu“, kus võitjad EKKÜ keskjuhatuse otsusel saavad Eesti Vabariigi Presidendi autasu.

Kogu selle perioodi jooksul kutsume kõiki oma kodukanti armastavaid ja seda veel kaunimaks teha soovivaid inimesi osa võtma konkursist, mis on saanud heaks traditsiooniks meie riigis ja linnas.

Konkursil osalemiseks jäädvustage huvitavaid, ilusaid ja muljetavaldavaid hetki oma kodust, hoonest, territooriumist, kogudes sel moel aastaringse kollektsiooni kaunitest vaadetest. Pilte võite teha ise või kohale (pildistama) kutsuda Linnavara- ja Majandusameti esindaja.

Konkursil osalemiseks tuleb osalejatel esitada Linnavara- ja Majandusametile vormikohane avaldus. Avaldusi võetakse vastu kogu konkursi toimumise perioodil. Avalduse vorm on kättesaadav linna koduleheküljel ja Linnavara- ja Majandusameti Kommunaalmajandusosakonna heakorra- ja haljastusteenistuses (Peetri 3, 3. korrus). Avalduse vormi on võimalik saada ka muul Teile sobival viisil (postiga, elektrooniliselt, faksiga).

Ameti esindaja kontaktandmed on: tel 3599215, tel 56650125, ljudmila.morina@narva.ee.

Teie olete ilu loonud ja loote edasi!
Mäletate? – Ilu päästab maailma!

Täname Teid ja ootame avaldusi!


Narva Linnavalitsus

Lisatud 08.06.2011, 13:18
Muudetud 13.06.2012, 14:16

eelmine järgmine