Narva linn


Hanketeade nr 3 /lisatud 08.01.2018/

Riigihangete registris avaldati 06.01.2018 järgnev hanketeade:
Viitenumber 193814 – Narvas EV 100 avaliku pargi projekteerimis-ehitustööd, I etapp.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (75039729).

Hankija võimaldab piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankedokumentidele Riigihangete registri (edasi – RHR) kaudu.
Hankedokumendid on tasuta ning hankedokumentide paberkandjal väljastamist ei toimu.
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi RHR-i kaudu küsimusi esitades.

Pakkumuste esitamise aeg ja koht: hiljemalt 31.01.2018 .a kell 10:00.

Pakkumuste e-menetlus.

Vastutav isik:
Ljudmila Morina
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti kommunaal- ja ehitusosakonna linnaaednik
tel 3599215, tel 56650125
ljudmila.morina@narva.ee

♦ Hankemenetlus on lõpetatud lepinguta Riigihangete seaduse § 116 alusel.

Lisatud 08.01.2018, 13:26
Muudetud 12.02.2018, 12:07

eelmine