Narva linn


Hanketeade nr 79 /lisatud 26.09.2016/

Riigihangete registris avaldati 23.09.2016 hanketeade:
Viitenumber 178603 - Masintöödeldavate e-arvete arveldamisteenus.

Hankija:
Narva linn, Narva linnavalitsuse Rahandusameti kaudu.

Lihthanke eesmärk on kompleksteenuse ostmine, mis koosneb ostuarvete käsitlemisest elektroonilises keskkonnas (masintöödeldavate e-arvete vastuvõtmine, PDF arve ja paberarve sisestamise võimalus e-arvete halduskeskkonda, arvete menetlemine e-arvete halduskeskkonnas), müügiarvete käsitlemisest elektroonilises keskkonnas (koostamise võimalus e-arvete halduskeskkonnas, ekspordi/impordi võimalus, arvete edastamine klientidele alljärgnevatel viisidel: e-arve, paberarve posti teel, elektrooniline arve PDF dokumendi kujul (sh vajadusel krüpteeritud), vajadusel arvete aktsepteerimine), andmete sirvimise võimalusest, statistika aruandlusest, arhiveerimisest.

Hanke liik: teenused (e-hankemenetlus).

Pakkumuse või taotluse esitamise aeg: 11.10.2016 kell 11:00.

Lisainfo:
Rahandusameti direktori asetäitja Olga Saveljeva
tel 3599183, faks 3599181
e-post olga.saveljeva@narva.ee

Lisatud 26.09.2016, 14:52
Muudetud 11.10.2016, 15:12

eelmine