Narva linn


Hanketeade nr 45 /lisatud 29.05.2015, muudetud 03.06.2015/

Hankeliik: Veebilihehange/teenused.

Hankenimetus:
2015. aastal Narva Joaoru suplusrannas hooajalise rannavalve- ja vetelpäästeteenuse ning veekogu puhastustööde teenuse osutamine.

Hankija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

Pakkumuste esitamise aeg ja koht:
hiljemalt 09.06.2015. a kell 10:00

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Peetri plats 5 (III korrus), 20308 NARVA
* kohaletoomisel esitada sekretärile
Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga.
Pakkumuse esitamisel tuleb arvestada hankija tööajagraafikuga – lõunaaeg on 12.00 – 13.00.

Pakkumuste avamise aeg ja koht:
09.06.2015. a kell 10:10
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti nõupidamissaal
Peetri plats 3 (III korrus), 20308 NARVA

Lisainformatsioon:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Arhitektuuri ja planeerimise osakonna keskkonna vanemspetsialist Dmitri Koroljov (dmitri.koroljov@narva.ee, info@narvaplan.ee).

Hankekutse
Muudatused 03.06.2015:
1. Hankelepingu eelnõust on tervikuna välja jäetud endine punkt 13, mille kohaselt oli hankijal õigus leping ennetähtaegselt üles öelda.
2. Pakkumuse esitamise tähtajaks on 09.06.2015 kell 10:00.
3. Pakkumuste avamise ajaks on 09.06.2015 kell 10.:0 hankekutses sätestatud kohas.
4. Pakkumuse ümbrikule kantav tekst on „2015. aastal Narva Joaoru suplusrannas hooajalise rannavalve- ja vetelpäästeteenuse ning veekogu puhastustööde teenuse osutamine” ja märkus „MITTE AVADA ENNE 09.06.2015. kella 10:10“.

Lisatud 29.05.2015, 12:09
Muudetud 09.06.2015, 13:31

eelmine