Narva linn


Hanketeade nr 22 /lisatud 06.04.2015/

Riigihange (avatud hankemenetlus):
Viitenumber 161809 - Dahlbergi lava ala drenaaži ehitus ja pinnakatte kindlustamine.

Toetajad

Hankija:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (registrikood 75029524).

Hankija kontaktisik:
Angelina Liiv, tel 3599047, angelina.liiv@narva.ee.

Pakkumuse esitamise aeg:
28.04.2015 kell 10:00 (e-riigihangete keskkonnas).

Ehitustöid teostatakse projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" raames. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetmest "Linnaliste piirkondade arendamine".

Lisatud 06.04.2015, 16:47
Muudetud 28.04.2015, 13:50

eelmine