Narva linn


Hanketeade nr 21 /lisatud 30.03.2015/

Riigihange (avatud hankemenetlus):
Viitenumber 161625 - Omanikujärelevalve teenus Narva promenaadi täiendavate ehitustööde jaoks.

Toetajad

Hankija:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (registrikood 75029524).

Hankija kontaktisik:
Angelina Liiv, tel 3599047, angelina.liiv@narva.ee.

Pakkumuse esitamise aeg:
14.04.2015 kell 10:00 (e-riigihangete keskkonnas).

Ehitustöid teostatakse projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" raames. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” meetmest “Linnaliste piirkondade arendamine”.

Lisatud 30.03.2015, 13:16
Muudetud 14.04.2015, 16:05

eelmine