Narva linn


Hanketeade nr 138 /lisatud 03.12.2014/

Hanke nimetus [RHS § 16 lg 1 [lihtmenetlus/teenused]]:
AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu ja geodeetilise alusplaani koostamine.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (75029820).

Pakkumuse esitamine:
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus hiljemalt 10.12.2014.a. kell 10:00 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile.
- Ümbrikul peab olema näidatud: hanke nimetus, pakkuja andmed, ennetähtajalise avamise hoiatus (MITTE AVADA ENNE 10.12.2014 kell 10:15).
- Postiaadress: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, kab 304, 20308 Narva.
- Ümbriku kohaletoomisel esitada ameti sekretärile (III korrus, kab 304).
Hankija ei vastuta ümbriku vormistusnõuete täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Lisainfo:
Hankija kontaktisik Rene Zorin
Referent-juhiabi
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
tel. 3599063
e-post: rene.zorin@narvaplan.ee

Hankekutse;
+ Vorm 1. Pakkuja kinnitus;
+ Narva Linnavolikogu 23.10.2014 otsus nr 127 "AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamata jätmine";
+ eskiis.

Lisatud 03.12.2014, 16:20
Muudetud 10.12.2014, 13:52

eelmine