Narva linn


Hanketeade nr 136 /lisatud 02.12.2014/

Riigihange [RHS § 182: lihthange/teenused]:
Viitenumber 157982 - Kinnisvara korrashoiuteenuse osutamine.

Teenuse osutamise tähtaeg:
Üks kalendriaasta (01.01.2015 – 31.12.2015).

Hankija:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (reg. 75029524).

Pakkumuse esitamise aeg ja koht:
hiljemalt 10.12.2014. a kell 10:00
Peetri plats 3, II korrus, 5. kabinet, 20308 Narva
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti sekretärile

Riigihanke eest vastutav isik:
Nikolai Ivanov
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti vanemspetsialist
tel 3599165, tel 56157298
e-post nikolai.ivanov@narva.ee

Hankekutse.

Lisatud 02.12.2014, 16:13
Muudetud 10.12.2014, 13:51

eelmine