Narva linn


Hanketeade nr 135 /lisatud 01.12.2014/

Riigihange [veebilehehange/teenused]:
Narva linna kergliiklusteede projekteerimistööd.

Hankija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (reg.75029820).

Pakkumuse esitamise aeg ja koht:
hiljemalt 10.12.2014. a. kell 10.00 Peetri plats 5, 3. korrus, kabinet nr 304, 20308 Narva
* Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile.
Käsipostiga kohaletoimetamisel edastatakse sekretärile tööpäeviti tööajal.

Hankija kontaktisik:
Rene Zorin
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti referent-juhiabi
tel 3599063
e-post: rene.zorin@narvaplan.ee

Hankekutse;
+ Tapamaja Juhhanovi kõnnitee;
+ Pilve kõnnitee;
+ Narva LV korraldus nr 1296-k;
+ Narva LV korraldus nr 1297-k.

Lisatud 01.12.2014, 15:44
Muudetud 10.12.2014, 13:51

Tagasi