Narva linn


Hanketeade nr 105 /lisatud 26.09.2014/

Riigihangete registris avaldati 26.09.2014 alljärgnev hanketeade:
Viitenumber 156039e-riigihange "Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2014., 2015., 2016. ja 2017.aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohta".

Hankija:
Narva linn, Narva Linnavalitsuse Rahandusameti kaudu.

Hanke lühikirjeldus:
- Narva linna 2014., 2015., 2016. ja 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande (edaspidi aastaaruanne) auditeerimine;
- Narva linnale konsultatsiooniteenuste osutamine lepingu kehtivuse perioodil kokku 240 tunni ulatuses, arvestusega keskmiselt 60 tundi aastas.

Hanke liik:
teenused (avatud hankemenetlus).

Pakkumuse või taotluse esitamise aeg: 20.11.2014 11:00.

Riigihanke eest vastutav isik:
Rahandusameti direktor Jelena Golubeva, tel.3599182, faks 3599181, e-post jelena.golubeva@narva.ee.

Lisatud 26.09.2014, 15:05
Muudetud 04.12.2014, 11:00

eelmine