Narva linn


Hanketeade nr 19 /lisatud 12.03.2014/

Riigihange [veebilehehange/teenused]:
P. Kerese tn 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 ning nendega piirneva maa-ala sade-ja drenaaživee ärajuhtimise ekspertiis.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (75029820).

Pakkumuse esitamise aeg ja koht:
25.03.2014. a kell 10:00
Narva linn, Peetri plats 5 (3. korrus, kabinet 304)
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile

Hankija vastutav isik:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Linnakeskkonna osakonna ehituse vanemspetsialist Toomas Mägi, tel 3599166, e-post: toomas.magi@narvaplan.ee.

Hankedokumendid;
+ lisa.

Pakkumuste avamise protokoll, 25.03.2014 kell 10:15 (hange 19/2014);
Pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll 26.03.2014 (hange 19/2014).

Lisatud 12.03.2014, 13:57
Muudetud 26.03.2014, 17:17

Tagasi