Narva linn


Hanketeade nr 18 /lisatud 12.03.2014/

Riigihange [veebilehehange/teenused]:
Rakvere tn 18, 20, 20a, 20b, 20c ja 20f piirkonna sade-ja drenaaživee ärajuhtimise projekteerimistööd.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (75029820).

Pakkumuse esitamise aeg ja koht:
25.03.2014. a kell 10:00
Narva linn, Peetri plats 5 (3. korrus, kabinet 304)
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti sekretärile

Hankija vastutav isik:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Linnakeskkonna osakonna ehituse vanemspetsialist Toomas Mägi, tel 3599166, e-post: toomas.magi@narvaplan.ee.

Hankedokumendid;
+ lisad.

♦ Pakkumuste avamise protokoll, 25.03.2014 kell 10:30 (hange 18/2014);
Pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll 31.03.2014 (hange 18/2014).

Lisatud 12.03.2014, 13:55
Muudetud 31.03.2014, 13:37

eelmine