Narva linn


Hanketeade nr 16 /lisatud 11.03.2014/

Riigihangete registris avaldati 06.03.2014 järgnev hanketeade:
Viitenumber 149670 - Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse tehnika soetamine.

Toetajad

Hankija nimi ja andmed:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.

Riigihanke finantseerimisallikad on Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2007-2013 (www.estlatrus.eu) LSP-6 projekti «Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine» vahendid, mis koosnevad programmi toetusest, EV eelarve vahenditest ja Narva LV eelarve vahenditest.

Pakkumuse esitamise aeg:
26.03.2014. a kell 15:00.

Pakkumuste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee

Hankija kontaktisik:
Anna Karina
e-post: lsp6@narva.ee
tel. +372 3599082
faks +372 3599042

Lisatud 11.03.2014, 16:49
Muudetud 26.03.2014, 15:36

eelmine