Narva linn


Hanketeade nr 13 /lisatud 25.02.2014/

Riigihangete registris avaldati 25.03.2014 järgmine hanketeade:
Viitenumber 149904 - Koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaedade) Karikakar, Kuldkalake, Marjake, Põngerjas ja Vikerkaat laste mänguväljakute kaasajastamise projektide koostamiseks.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (registrikood 75029820).

Pakkumus tuleb esitada, hiljemalt 13.03.2013. a kell 10:00, tähitult või käsipostiga aadressil:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Peetri plats 5 (III korrus, kab. 304), 20308 Narva
* kohaletoomisel esitada sekretärile.

Hanke eest vastutav isik:
Olga Rudomina
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
Linnakeskkonna osakonna heakorra vanemspetsialist
tel 3599135
e-post olga.rudomina@narva.ee

♦ Pakkumuste avamise protokoll (13.03.2014 hange 13/2014) ning Pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll ((19.03.2014 hange 13/2014).

Projekteerimise töövõtuleping nr 17, sõlmitud 20.03.2014 (hange 13/2014).

Lisatud 25.02.2014, 16:58
Muudetud 25.03.2014, 11:37

eelmine