Narva linn


Hanketeade nr 7 /lisatud 03.02.2014/

Riigihange [veebilehehange/teenused]:
Kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumine ning käitlemise korraldamine Narva linnas aastal 2014.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (reg. 75029820).

Pakkumused esitada kirjalikus vormis allkirjastatult ning kinnises pakendis hankija asukohajärgsel aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva. Pakendile palume märkida pakkuja nimi, registrikood ja hanke nimetus "Kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumine ning käitlemise korraldamine Narva linnas aastal 2014". Kohaletoomisel esitada pakkumus sekretärile (IV korrus, kab. 23-1). Pakkumuste esitamine elektronposti või muu sidevahendi teel on keelatud ning menetlusreegleid rikkudes esitatud pakkumused ei kuulu läbivaatamisele.
Pakkumuste esitamise tähtpäevaks on
11.02.2014.a kell 10:00. Hilisemalt laekunud pakkumused ei kuulu läbivaatamisele.

Küsimuste tekkimisel pöörduda selgituste saamiseks Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti keskkonna vanemspetsialisti Dmitri Koroljovi (tel. 56487827, e-post dmitri.koroljov@narva.ee) poole.

Hankedokumendid.

Lisatud 03.02.2014, 14:23
Muudetud 11.02.2014, 15:47

eelmine