Narva linn


Hanketeade nr 4 /lisatud 30.01.2014, muudetud 10.02.2014 ja 13.02.2014/

Riigihangete registris avaldati 30.01.2014 hanketeade:
Viitenumber 149227 - Narva linnas puude hooldustööd 2014.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (75029820).

Lisainfo: pakkumuste esitamise tähtaeg 20.02.2014. a kell 10:00.

Riigihanke eest vastutav isik:
Ljudmila Morina
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
Arhitektuuri ja planeerimise osakonna linnaaednik
tel. 3599215
e-post: ljudmila.morina@narva.ee

13.02.2013:
Küsimused - vastused

10.02.2013: 
Vastavalt Riigihangete registris esitatud täpsustavale küsimusele on hankija vastusega muudetud hankes mõned punktid.

Hankekutse;
+ Lisa 3. Pakkumuse maksumus.

♦ Pakkumuste avamise protokoll, 20.02.2014 kell 10:30 (hange 4/2014);
Pakkujate kvalifitseerimise protokoll ning Pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll (hange 4/2014).

• Haljastustööde töövõtuleping nr 13, sõlmitud 03.03.2014 (hange 4/2014).

Lisatud 30.01.2014, 16:09
Muudetud 05.03.2014, 16:57

eelmine