Narva linn


Hanketeade nr 160 /lisatud 24.10.2013/

Avatud hankemenetlus [riigihange/teenused]:
Viitenumber 147124 - Narva linna haljasalade hooldustööd 2014.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (75029820).

Lisainfo:
pakkumuste esitamise tähtaeg 04.12.2013.a kell 11:00.

Riigihanke eest vastutav isik:
Ljudmila Morina
Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
Arhitektuuri ja planeerimise osakonna linnaaednik
tel. 3599215
e-post: ljudmila.morina@narva.ee

HD (hankedokumendid);
+ HD Lisa IIa. Tehniline kirjeldus;
+ HD Lisa IIb. Tööde mahud piirkondade kaupa (objektide loetelu);
+ HD Lisa IIc. Kaart;
+ HD Lisa I Vorm 13 (13a, 13b, 13c Pakkumuse maksumuse tabelid).

Narva linna haljasalade hooldustööde töövõtuleping nr 145, sõlmitud 30.12.2013 (hange 160/2013).

Lisatud 24.10.2013, 12:13
Muudetud 21.02.2014, 14:06

eelmine