Narva linn


Hanketeade nr 158 /lisatud 23.10.2013/

Riigihangete registris avaldati 22.10.2013 järgmine hanketeade:
Viitenumber 146753 - Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2014 - 2016.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (registrikood 75029820).

Pakkumus tuleb esitada, hiljemalt 02.12.2013. a kell 10:00, tähitult või käsipostiga aadressil:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Peetri plats 5 (III korrus, kab. 304), 20308 Narva
* kohaletoomisel esitada sekretärile.

Riigihanke eest vastutav isik:
Rimma Aleksejeva
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
Linnakeskkonna osakonna kommunaalküsimuste vanemspetsialist
tel 3599214, 56649020
e-post rimma.aleksejeva@narva.ee

Lisatud 23.10.2013, 16:21
Muudetud 02.12.2013, 13:54

eelmine