Narva linn


Hanketeade nr 156 /lisatud 23.10.2013/

Riigihangete registris avaldati 22.10.2013 järgmine hanketeade:
Viitenumber 146977 - Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2014-2016.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (registrikood 75029820).

Pakkumus tuleb esitada, hiljemalt 02.12.2013. a kell 10:00, tähitult või käsipostiga aadressil:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Peetri plats 5 (III korrus), 20308 Narva
* kohaletoomisel esitada sekretärile.

Riigihanke eest vastutav isik:
Veera Mihhailova
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
Linnakeskkonna osakonna teede ja liikluskorralduse vanemspetsialist
telefon 3599136
faks: 3599131
e-post veera.mihhailova@narva.ee

Hankekutse.

Lisatud 23.10.2013, 13:57
Muudetud 02.12.2013, 13:54

eelmine