Narva linn


Hanketeade nr 135 /lisatud 30.08.2013, kehtetu 05.09.2013/

Hankija tunnistab hankemenetluse kehtetuks, kuna hanke korraldamine oli ennatlik, sest hanke käigus osutus, et vajalik on teostada Kudruküla piirkonna põhjaveevaru uuringud ja viia eelnevalt läbi põhjalikum analüüs.

LIHTHANGE:
Kudruküla teemaplaneeringu planeeringu dokumendi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise tellimine.

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

Hanke eest vastutav isik: Rene Zorin, rene.zorin@narvaplan.ee

Hankedokumendid
Narva Linnavolikogu otsus 18.07.2013 nr 75
Kudruküla teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Eelhinnang.

Lisatud 30.08.2013, 15:53
Muudetud 05.09.2013, 11:34

eelmine