Narva linn


Hanketeade nr 126 /lisatud 08.08.2013, muudetud: 13.08.13, 14.08.13, 19.08.13, 21.08.13, 26.08.13, 30.08.13 /

Riigihangete registris avaldati järgmine teade:
Viitenumber 145281 - Väikebussi kasutusrendile võtmine.

Hankija:
Narva linna Sotsiaalabiamet.

Hanke liik:
asjade ostmine.

Hanke lühikirjeldus:
Riigihanke esemeks on uue väikebussi (edaspidi ka sõiduk) kasutusrendile võtmine viieks (5) aastaks (60 kuuks) ja liisingulepingu sõlmimine.

Pakkumuste esitamise tähtpäev:
05.09.2013.a kuni kella 11:50.

Pakkumused esitada tähitult või käsipostiga aadressil Narva Hooldekodu, Rahu põik 10, Narva.
* Kohaletoomisel esitada Narva Hooldekodu juhiabile kab. 130.

Selgitused hankedokumentide kohta:
Narva Hooldekodu juhiabi Linda Saan, e-post hooldekodu@narva.ee.

Hankedokumendid;
+ Küsimus ja vastus (lisatud 13.08.2013);
+ Küsimused ja vastused (lisatud 14.08.2013);
+ Küsimus ja vastus (lisatud 19.08.2013);
+ Küsimus ja vastus (lisatud 21.08.2013);
+ Küsimus ja vastus (lisatud 26.08.2013);
+ Küsimus ja vastus (lisatud 30.08.2013).

Pakkumuste avamise protokoll (5.09.13, kell 13.10);
Kvalifitseerimise protokoll (10.09.13, kell 14.30);
Vastavaks tunnistamise protokoll (10.09.13, kell 14.36);
Pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll (10.09.13, kell 14.39).

• Riigihanke "Väikebussi kasutusrendile võtmine" (Riigihangete registri viitenumber 145281) võitja kinnitamine
/Narva Linnavalitsuse 18.09.2013 korraldus nr 852-k/

Lisatud 08.08.2013, 11:55
Muudetud 23.09.2013, 12:46

eelmine