Narva linn


Hanketeade nr 121 /lisatud 01.08.2013/

Avatud hankemenetlus (tööde hankelepingu eeldatav maksumus ületab riigihangete siseriiklikku piirmäära):
Viitenumber 145210 - Rahu tänava ehitustööd.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (75029820).

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 29.08.2013.a. kell 12.00 tähitult või käsipostiga aadressil:
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Peetri plats 5 (3. korrus, kab. 304), 20308 Narva
.
Käsipostiga kohaletoimetamisel edastatakse sekretärile. Hankija väljastab pakkumuse käsipostiga kohale toimetamisel pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber (lisa I vorm 13).

Riigihanke eest vastutav isik:
Toomas Mägi
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti
Linnakeskkonna osakonna ehituse vanemspetsialist
tel 3599166
e-post toomas.magi@narvaplan.ee

Hankedokumendid;
+ lisad (*.dwg failid)lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4.

Lisatud 01.08.2013, 16:42
Muudetud 05.09.2013, 10:00

eelmine