Narva linn


Hanketeade nr 117 /lisatud 30.07.2013/

Alla lihthanke piirmäära jääv hange:
A. Puškini tn 33 hoone katusekatte remont.

Hankija nimi ja andmed:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (reg. nr 75029524)
Peetri plats 3-5, 20308 Narva linn
tel 3599040, faks 3599042
e-post areng@narva.ee

Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga, hiljemalt 12.08.2013.a kell 10:00, aadressil:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Peetri plats 3-5, 20308 Narva linn
* kohaletoomisel esitada sekretärile

Hanke eest vastutav isik:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti vanemspetsialist Nikolai Ivanov
tel 3599165, tel 56157297
e-post areng@narva.ee

Hankedokumendid.

Lisatud 30.07.2013, 11:45
Muudetud 12.08.2013, 16:00

eelmine