Narva linn


Hanketeade nr 113 /lisatud 26.07.2013/

Riigihange [RHS § 18²: lihthange/ehitustööd]:
Viitenumber 145061 - Fama põik tänava ehitustööd.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (75029820).

Pakkumuse esitamise aeg ja koht:
hiljemalt 02.08.2013. a. kell 10:00
Peetri plats 5, kab.304, 3. korrus, 20308 Narva.

Hankija kontaktisik:
Toomas Mägi
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti
Linnakeskkonna osakonna ehituse vanemspetsialist
tel. 3599166
e-post: toomas.magi@narvaplan.ee

Käesolevaga teatame, et hankedokumendis esitatud "Kas hankija kavandab pakkujatega pärast pakkumuste esitamist läbirääkimisi pidada: Ei" lugeda veaks.
Käesolevaga lugeda õigeks "Kas hankija kavandab pakkujatega pärast pakkumuste esitamist läbirääkimisi pidada: Ja".
Hankedokumendid.

+ lisad:
sadevesi;
asendiplaan (*.dwg fail);
vertikaalplaan (*.dwg fail);
- E-1, E-2, E-3 /*.dwg failid/.

♦ Hankekomisjoni protokollid (02.08.2013, hange 113/2013).

Lisatud 26.07.2013, 08:42
Muudetud 05.08.2013, 15:47

eelmine