Narva linn


Hanketeade nr 104 /lisatud 17.07.2013/

Avatud hankemenetlus (tööde hankelepingu eeldatav maksumus ületab riigihangete siseriiklikku piirmäära):
Viitenumber 144914 - A. Puškini tänava 1. etapi ehitustööd.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (reg. 75029820).

Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 3. korrus, kabinet 304, 20308 Narva hiljemalt 08.08.2013.a. kell 12:00.
Käsipostiga kohaletoimetamisel edastatakse sekretärile. Hankija väljastab pakkumuse käsipostiga kohale toimetamisel pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber (lisa I vorm 13).

Riigihanke eest vastutav isik:
Toomas Mägi
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti
Linnakeskkonna osakonna ehituse vanemspetsialist
tel 3599166
e-post toomas.magi@narvaplan.ee

Hankedokumendid;
+ lisa 1 (*.dwg fail);
+ lisa 2 (*.dwg fail);
+ lisa 3 (*.dwg fail).

Lisatud 17.07.2013, 10:26
Muudetud 09.08.2013, 11:05

eelmine