Narva linn


Hanketeade nr 103 /lisatud 16.07.2013/

Riigihange [veebilehehange/teenused]:
01.08.– 31.12.2013 Narva linna haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, nende pidamine varjupaigas ning endiste ja uute omanike otsimine, omanike mitteleidmisel hukkamine ja korjuste hävitamine.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (reg.75029820).

Pakkumused esitada kirjalikus vormis allkirjastatult ning kinnises pakendis hankija asukohajärgsel aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva. Pakendile palume märkida pakkuja nimi, registrikood ja veebilehehanke nimetus „01.08-31.12.2013.a Narva linna haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, nende pidamine varjupaigas ning endiste ja uute omanike otsimine, omanike mitteleidmisel hukkamine ja korjuste hävitamine”. Kohaletoomisel esitada pakkumus sekretärile (III korrus). Pakkumuste esitamine elektronposti või muu sidevahendi teel on keelatud ning menetlusreegleid rikkudes esitatud pakkumused ei kuulu läbivaatamisele.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.07.2013. kell 10:00. Hilisemalt laekunud pakkumused ei kuulu läbivaatamisele.

Küsimuste tekkimisel pöörduda selgituste saamiseks Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti keskkonna vanemspetsialisti Dmitri Koroljovi (tel 3599195, tel 56487827, e-post dmitri.koroljov@narva.ee) poole.

Hankedokumendid.

Lisatud 16.07.2013, 15:53
Muudetud 26.07.2013, 09:34

eelmine