Narva linn


Hanketeade nr 82 /lisatud 05.06.2013/

Riigihangete registris avaldati 5.06.2013 järgmine teade:

Toetajate logod

Narva Pimeaia rekonstrueerimise 1. etapi ehitustööde omanikujärelvalve (RH 143779).

Hankija nimi ja andmed:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.

Riigihanget rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetme "Looduse mitmekesisuse säilitamine" projekti "Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp" kaudu. Rahastamise aluseks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt taotluse rahuldamise otsus 21.07.2011 nr 1-25/214 (projekt nr 2.2.0301.11-0120).

Hanke- ja pakkumuse esitamise tingimused koos hankedokumentide ja vajalike lisadega on leitavad riigihangete registri kodulehelt.

Pakkumuse esitamise aeg on 12.06.2013 kell 10:00.
Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete keskkonna kaudu.
Pakkumused avatakse e-riigihangete keskkonnas.

Lisatud 05.06.2013, 13:41
Muudetud 12.06.2013, 13:31

eelmine