Narva linn


Hanketeade nr 70 /lisatud 17.05.2013/

Veebilehehange (teenused):
Narva linnas omavoliliste prügilate likvideerimine 2013.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (reg. 75029820).

Vajadusel on ALPA keskkonna vanemspetsialistil võimalus omavoliliste prügilate asukohti näidata, selleks on vaja helistada ja kokku leppida tel. 56487827.

Pakkumused esitada kirjalikus vormis allkirjastatult ning kinnises pakendis hankija asukohajärgsel aadressil Peetri plats 5 (III korrus), 20308 Narva. Pakendile palume märkida pakkuja nimi, registrikood ja veebilehehanke nimetus „Narva linnas omavoliliste prügilate likvideerimine 2013”. Kohaletoomisel esitada pakkumus sekretärile. Pakkumuste esitamine elektronposti või muu sidevahendi teel on keelatud ning menetlusreegleid rikkudes esitatud pakkumused ei kuulu läbivaatamisele.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.05.2013 kell 10:00. Hilisemalt laekunud pakkumused ei kuulu läbivaatamisele.

Küsimuste tekkimisel pöörduda selgituste saamiseks Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti keskkonna vanemspetsialisti Dmitri Koroljovi poole (tel. 56487827, dmitri.koroljov@narva.ee).

Hankedokumendid.

Lisatud 17.05.2013, 15:09
Muudetud 28.05.2013, 13:37

eelmine