Narva linn


Hanketeade nr 66 /lisatud 08.05.2013/

Käesolevaga teeme Teile ettepaneku esitada pakkumus Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenuse osutamiseks (aadressil Partisani 2, Narva).

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (75029820).

Pakkumuse esitamine:
Pakkumus koostada eesti keeles, paberkandjal köidetuna, ühes eksemplaris, välja arvatud Lisas 7 toodud maksumuse tabelina (2 eksemplaris); hinnatabelis tuleb täita kõik read, ära tuues käibemaksuta summa ja summa kokku koos käibemaksuga; Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga.

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 (üheksakümmend) kalendripäeva alates pakkumuse esitamisest.

Pakkumus esitada kinnises ümbrikus aadressil: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 20308 Narva, hiljemalt 16.05.2013.a kell 10:00, kohaletoomisel esitada sekretärile, kab.304; Ümbrikule palume märkida pakkuja nimi, aadress, registrikood ning riigihanke nimetus:
"NARVA LASTE LOOMEMAJA OMANIKUJÄRELEVALVE”,
MITTE AVADA ENNE 16.05.2013. KELL 10:15.

Lisainformatsioon:
Irena Weiss, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti Linnakeskkonna vanemspetsialist, 3599167, irena.weis@narva.ee.

Hankekutse.

Pakkumuste avamise protokoll, 16.05.2013 kell 10:15 (hange 66/2013);
♦ Pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll (20.05.2013.a. kell 14:00, hange 66/2013).

• Teenuste käsundusleping nr 78-13, sõlmitud 22.05.2013 (hange 66/2013).

Lisatud 08.05.2013, 14:22
Muudetud 07.06.2013, 13:33

eelmine