Narva linn


Hanketeade nr 22 /lisatud 01.03.2013/

Riigihangete registris avaldati 22.02.2013 järgmine teade:
141002 - Viktoria bastioni ja sellega seonduvate ehitustööde muinsuskaitseline järelevalve.

Toetajate logod
Toetaja logo

Hankija nimi ja andmed:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.
Riigihanke finantseerimisallikad on Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2007-2013 (www.estlatrus.eu) LSP-6 projekti «Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine» vahendid, mis koosnevad programmi toetusest, EV eelarve vahenditest ja Narva LV eelarve vahenditest.

Pakkumuse esitamise aeg:
07.03.2013. a kell 12:00.

Pakkumuste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee.

Hankija kontaktisik:
Anna Karina
e-post: lsp6@narva.ee
tel. +372 3599082
faks +372 3599042

Lisatud 01.03.2013, 13:11
Muudetud 11.03.2013, 11:18

eelmine