Narva linn


Hanketeade nr 20 /lisatud 28.02.2013/

Riigihange [lihthange/teenused]:
Narva linnas puude hooldustööd 2013.
Riigihangete registris avaldati 27.02.2013 teade: viitenumber 141082, Narva linnas puude hooldustööd 2013.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (75029820).

Lisainfo: pakkumuste esitamise tähtaeg 21.03.2013. a kell 10:30.

Riigihanke eest vastutav isik:
Ljudmila Morina
Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
Arhitektuuri ja planeerimise osakonna
vanemspetsialist-linnaaednik
tel. 3599215
e-post: ljudmila.morina@narva.ee

Hankekutse;
Lisa 3. Pakkumuse maksumus.

♦ Pakkumuste avamise protokoll (hange 20/2013, 21.03.2013 kell 11:00) ning Pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll (26.03.2013 kell 11:30).

• Haljastustööde töövõtuleping nr 27, 28.03.2013 (hange 20/2013).

Lisatud 28.02.2013, 08:42
Muudetud 28.03.2013, 11:29

eelmine