Narva linn


Hanketeade nr 14 /lisatud 07.02.2013/

Riigihangete reigistris avaldati 6.02.2013 järgmine teade:
Viitenumber 140576 – Väike Pimeaia puude langetamine ning hooldusraie ja sellest tulenevate puude/jäätmete äravedu.

Toetaja_logo

Hankija nimi ja andmed:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.
Rahastamine toimub Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” projekti “Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ kaudu. Rahastamise aluseks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt taotluse rahuldamise otsus 21.07.2011 nr 1-25/214 (projekt nr 2.2.0301.11-0120).

Pakkumuse esitamise aeg ja koht:
13.02.2013. a kell 10:00
Peetri plats 3-5, 20308 Narva
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti sekretärile.

Hankija kontaktisik:
Natalia Orava
e-post: natalia.orava@narva.ee
tel. +372 3599085
faks +372 3599042

Hankedokumendid.

Lisatud 07.02.2013, 13:25
Muudetud 18.02.2013, 16:05

eelmine