Narva linn


Hanketeade nr 124 /lisatud 27.12.2012/

Toetajate logod
Toetaja logo

Riigihangete reigistris avaldati 21.12.2012 järgnev teade:
Viitenumber 139655 - Bastionil Viktoria ja bastionide Viktoria ja Honor vahelisel kurtiinil puude langetamine ja sellest tulenevate puude/jäätmete äravedu.

Hankija nimi ja andmed:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.

Riigihanke finantseerimisallikad on Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2007-2013 (www.estlatrus.eu) LSP-6 projekti "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine" vahendid, mis koosnevad programmi toetusest, EV eelarve vahenditest ja Narva LV eelarve vahenditest.

Pakkumuse esitamise aeg ja koht:
14.01.2013. a kell 11:00
Peetri plats 3-5, 20308 Narva
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti sekretärile.

Hankija kontaktisik:
Anna Karina
e-post: lsp6@narva.ee
tel. +372 3599082
faks +372 3599042

Hankedokumendid.

Lisatud 27.12.2012, 16:35
Muudetud 14.01.2013, 13:11

eelmine