Narva linn


Hanketeade nr 122 /lisatud 17.12.2012/

Hanke nimetus:
Lilleistikute ost ja kohale toomine 2013.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Hanke lühikirjeldus
Hange on jaotatud ühe hankemenetluse raames osadeks alljärgnevalt:

Narva linna lillekujunduseks 2013 on ettenähtud järgmised koostisosad, mis on hankemenetluse raames igaüks eraldi osa:
1. Lilleistikute ost ja kohale toomine I istutuseks;
2. Lilleistikute ost ja kohale toomine II istutuseks;
3. Lilleistikute ost ja kohale toomine III istutuseks.

Lilleistikute loetelu istutuste kaupa ja kõikide ostmiseks ettenähtud ühikute arv on toodud lisatud Excel formaadis tabelis. Hanke eeldatav maksumus on 9900 eurot ilma käibemaksuta.

Juhul kui nõutud sorti ja sordirühma pakkuja ei kasvatata või ei müüda, asendada puuduv analoogse sordiga, mis oleks võimalikult sarnane nõutud sordile värvuse, kõrguse, ilmastikukindluse suhtes (tabelis näidata ära asendussordi nimetus).

Kui pakkuja kasvatab või müüb analoogset sorti, mis oma omaduste poolest on osutunud paremaks kui nõutud sort, võib selle lisainformatsioonina ära märkida (Excel tabelis lahter „Asenduse põhjendus“).

Pakkumused võib esitada kõikidele osadele näidates iga osa maksumus eraldi (on lisatud Excel tabel).
Pakkumuses näidata kõik vajalikud kulud eraldi, sh kõik kohaletoomisega kaasnevad kulud, ühiku hinnad, pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta ning koos kehtiva käibemaksuga.
Pakkumused ühele või mitmele osale on lubatud esitada ühes komplektis (ümbrikus).
Nõuded:
- juhul, kui ühe osa raames mõned ühikud ei ole esitatud ega asendatud, pakkuja peab tagama konkreetse osa tervikkogum (näiteks puuduvate ühikute hankimise kaudu). Ilma selle nõue täitmiseta ei saa pakkumine edukaks tunnistatud.
- osades näidatud lilleistikute sortiment on tingitud linna lillekujundusega, kus on arvestatud konkreetsete kohtade tingimused ja muster. Tarnimisel peab pakkuja seda kindlasti arvestama.

Hankija hindab osade kaupa kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi kogumaksumuse (km-ga) alusel, tunnistades edukaks madalaima hinnaga pakkumuse.
Pakkujal peavad olema täidetud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. Hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist avaliku andmekogu kaudu.
Hankija sõlmib hankeleping (-ud) kõikide või eraldi osa kohta madalaima maksumusega pakkumuse esitanud pakkujaga (-tega). Hankelepingu projekt on lisatud eraldi failina.

Hankijana jätame endale õiguse:
1. vastavalt linna eelarves 2013 eraldatud rahalistele vahenditele suurendada või vähendada tellitavate (ostetavate) lilleistikute arvu sõltuvalt pakkumuses toodud konkreetsete ühikute hinnast;
2. lükata tagasi kõik pakkumised, kui ükski pakkumine ei vasta esitatud tingimustele või ületab hankelepingu eeldatavat maksumust.

Pakkumus ühe või mitme osade kohta tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus hiljemalt 14.01.2013.a. kell 14:00 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametisse:
- Ümbrikul peab olema näidatud: hanke nimetus, pakkuja andmed, ennetähtajalise avamise hoiatus.
- Postiaadress: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5-304, 20308 Narva.
- Ümbriku kohaletoomisel esitada ameti sekretärile (III korrus).

Hanke liik:
Veebilehehange (asjad).

Lisainfo:
Ljudmila Morina
Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
Arhitektuuri ja planeerimise osakonna
Vanemspetsialist-linnaaednik
tel. 3599215
e-post: ljudmila.morina@narva.ee

Tähtaeg:
Hankes näidatud toimingute teostamise tähtaeg 21.01. – 31.07.2013.a

Hankekomisjoni protokollid (hange 122/2012).

Lilleistikute müügileping nr 10, 17.01.2013 (hange 122/2012).

Lisatud 17.12.2012, 14:19
Muudetud 18.01.2013, 11:45

eelmine