Narva linn


Hanketeade nr 112 /lisatud 07.12.2012/

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab soovist sõlmida hankeleping

HANKE NIMETUS:
Kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumine ning käitlemise korraldamine Narva linnas aastal 2013.

HANKIJA:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

HANKE LÜHIKIRJELDUS:
I. Ohtlike jäätmete kogumispunktide aadressil Rakvere tn 22B ja Rahu 3B haldamine, mis sisaldab kogumispunktis aadressil Rakvere 22B ohtlike jäätmete kogumist , töötajate palka, tööriideid ja kaitsevahendeid, tehnilist varustust, üks kord kuus reklaami ajalehes „GOROD“ formaadis ¼ lehest, muid kulusid ning kogumispunktis aadressil Rahu 3B üks tund nädalas kogutud ohtlike jäätmete sortimist ning transportimiseks ettevalmistamist.
II. Kogumispunktides aadressil Rakvere tn 22B ja Rahu 3B kogutud ohtlike jäätmete käitlemine, sisaldab ohtlike jäätmete transporti kogumispunktidest jäätmekäitluskohta, kogutud ohtlike jäätmete ümbertöötlemist ja/või kõrvaldamist, muid kulusid.
- Hankeleping on tähtajaline, kehtivusega 12 kalendrikuud (01.01.2013 – 31.12.2013).
- Käideldavate jäätmete eeldatav kogumaht on 5 000 kg kalendriaastas. Eeldatav kogumaht on aluseks pakkumuste koostamisel, võrdlemisel ja hindamisel. Etteantud maht ei ole lõplik ning võib muutuda, vastavalt objektiivsele vajadusele ning hankija eelarvelistele vahenditele.
- Kogumispunkti aadressil Rakvere tn 22B lahtiolekuajad:
teisipäeviti ja laupäeviti kell 8.00 – 12.00;
neljapäeviti kell 15.00 – 19.00.
Riiklikel pühadel ja tähtpäevadel on kogumispunkt suletud ning teenuse osutamist ei toimu.
- Kogumispunktides on teenuse osutamiseks vajalik tehniline varustus (vaadid, kaitsevahendid jne).
- Elanikele on kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete üleandmine tasuta.
- Lisaks kodumajapidamises tekkinud ohtlikele jäätmete kogumisele tagab kogumispunkti haldamisteenuse osutaja elanikele kodumajapidamises probleemtoodetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromu, patareid jne) tasuta vastuvõtmise ning selle edasise transpordi nõuetekohasesse kogumiskeskusesse.

HANKE LIIK:
Teenused.

LISAINFO:
Dmitri Koroljov
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti keskkonna vanemspetsialist
tel. 3599195
e-post dmitri.koroljov@narva.ee 

PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG:
18. detsember 2012. a 11.00-ks.

Hankedokumendid.

Lisatud 07.12.2012, 14:33
Muudetud 18.12.2012, 11:04

eelmine