Narva linn


Hanketeade nr 104 /lisatud 12.11.2012/

Riigihangete registris avaldati 09.11.2012 kell 15:00 järgmine teade:

Toetaja logo

TV02 138648 Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve.

Hankija nimi ja andmed:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.

Riigihanget rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” meetmest “Linnaliste piirkondade arendamine”.

Pakkumuse esitamise aeg ja koht: 27.11.2012. a kell 13:15
Peetri plats 3-5, 20308 Narva
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti sekretärile.

Lisa: Hankedokumendid.

Lisatud 12.11.2012, 15:13
Muudetud 28.11.2012, 13:58

eelmine