Narva linn


Hanketeade nr 78 /lisatud 11.09.2012/

•Narva Hooldekodule segaolmejäätmete konteineri rendile andmine, segaolmejäätmete kogumine ja vedu.

Hanke lühikirjeldus:
Segaolmejäätmete konteineri mahuga 0,8 m³ rendile andmine, segaolmejäätmete konteineri kohale toomine ja paigaldamine, segaolmejäätmete kogumine ja vedu, teenuste osutamise tähtajaga kuni 31.12.2013.

- Pakkumused esitada kirjalikus vormis allkirjastatult ning kinnises pakendis hankija asukohajärgsel aadressil Rahu põik 10, Narva. Pakendile palume märkida pakkuja nimi, registrikood ja lihtmenetlusega riigihange nimetus „Narva Hooldekodu segaolmejäätmete konteineri rendile andmine, segaolmejäätmete kogumine ja vedu“. Kohaletoomisel esitada pakkumus juhiabile (I korrus, kab. 130). Pakkumuste esitamine elektronposti või muu sidevahendi teel on keelatud ning menetlusreegleid rikkudes esitatud pakkumused ei kuulu läbivaatamisele;
- Pakkuja esitab koos pakkumusega lepingu projekti;
- Pakkumuste esitamise tähtpäevaks on 26.09.2012 kell 11.00. Hilisemalt laekunud pakkumused ei kuulu läbivaatamisele;
- Pakkumused avatakse 26.09.2012 kell 11:05 hankija asukohas aadressil Rahu põik 10, Narva;
- Küsimuste tekkimisel pöörduda selgituste saamiseks Narva Hooldekodu juhiabi poole, (Linda Saan, tel. 3577014, hooldekodu@narva.ee).

Hankedokumendid.

Küsimused ja vastused.

Hanketulemus.

Lisatud 11.09.2012, 13:08
Muudetud 23.10.2012, 11:19

eelmine