Narva linn


Hanketeade nr 76 /lisatud 07.09.2012/ - MUUDETUD

* 10.09.2012 muudeti ja täiendati tehnilist kirjeldust hankedokumentides(muutus pakkumuste esitamise tähtpäev - varem oli 21.09.2012, nüüd on 25.09.2012).

Narva Hooldekodu soovib hankida kööginõusid ja ootab hinnapakkumusi.

Riigihange [lihthange/asjad]: Kööginõude tarnimine.

Hankija: Narva Hooldekodu (reg. 75038078).

- Pakkumused esitada kirjalikus vormis allkirjastatult ning kinnises pakendis hankija asukohajärgsel aadressil Rahu põik 10, Narva. Pakendile palume märkida pakkuja nimi, registrikood ja lihtmenetlusega riigihange nimetus “Kööginõude tarnimine”. Kohaletoomisel esitada pakkumus juhiabile (Linda Saan, I korrus, kab. 130). Pakkumuste esitamine elektronposti või muu sidevahendi teel on keelatud ning esitatud pakkumused ei kuulu menetlusreeglite rikkumise tõttu läbivaatamisele;
- Pakkumuste esitamise tähtpäevaks on 25.09.2012 kell 11:00. Hilisemalt laekunud pakkumused ei kuulu läbivaatamisele;
- Pakkumused avatakse 25.09.2012 kell 11:05 hankija asukohas aadressil Rahu põik 10, Narva.

Lisainfo:
Linda Saan
Narva Hooldekodu juhiabi
tel. 3577014

Hankedokumendid.

Hanketulemus.

Lisatud 07.09.2012, 09:36
Muudetud 23.10.2012, 10:37

eelmine