Narva linn


Hanketeade nr 71 /lisatud 22.08.2012/, MUUDETUD - 05.02.2013

* 04.09.2012 peatati hange Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsusega, vastavalt Riigihangete vaidlustuskomisjoni 18.09.2012 otsusele nr 180-12/ tehti muudatused hankedokumentides ja muudeti pakkumuse esitamise tähtaega.

Projekti toetajate logod

Narva Muuseum kuulutab välja hanke
"Narva Muuseumi audiogiidi seadmete ostmine"

1. Hanketeate andmed.
1.1. Narva Muuseum (reg.nr. 75009131) kuulutab välja projekti «Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp/ Est-Rus Fort Tour-2» raames lihthanke "Narva Muuseumi audiogiidi seadmete ostmine" ning käesolevaga teeb kõigile potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele pakkumus.
1.2. Hanke eest vastutav isik: Anastassia Sokolova, projektijuht, tel: 3599235, faks: 3599232, e-post: anastassia.sokolova@narvamuuseum.ee.
1.3. Hanke nimetus: Narva Muuseumi audiogiidi seadmete ostmine.
1.4. Rahastamisallikad: Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2007-2013 (www.estlatrus.eu) projekti «Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp/ Est-Rus Fort Tour-2» vahendid.
1.5. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hanke eest vastutava isiku, Anastassia Sokolova poole e-posti aadressil: anastassia.sokolova@narvamuuseum.ee.
1.6. Digitaalselt allkirjastatud pakkumus või paberil allkirjastatud ja skaneeritud pakkumus pdf-failina tuleb esitada e-posti teel hiljemalt 7. veebruaril 2013 kell 16.00 Hankija kontaktisiku e-posti aadressile anastassia.sokolova@narvamuuseum.ee.

Lisatud 22.08.2012, 14:52
Muudetud 08.02.2013, 13:26

eelmine