Narva linn


Hanketeade nr 60 /lisatud 26.07.2012/ - MUUDETUD

TV02 136037 Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd*.
* Hanketeade ja hankedokumendid on riigihangete registris muudetud, uueks pakkumuste esitamise tähtajaks on 13.09.2012 kl 14:00.

Fondi logo

Riigihangete registris avaldati 24.07.2012 kell 15:00 järgmine teade:
TV02 136037 Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd.

Hankija nimi ja andmed:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, reg.nr. 75029524, Peetri pl. 3-5, 20308 Narva linn, tel: 3599040, faks: 3599042, e-post: areng@narva.ee.

Riigihanget rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” meetmest “Linnaliste piirkondade arendamine”.

Pakkumuse esitamise aeg ja koht: 30.08.2012. a kell 14:00
Peetri plats 3-5, 20308 Narva
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti sekretärile.

Hankedokumendid
+ tabel

Lisatud 26.07.2012, 13:38
Muudetud 13.09.2012, 15:14

eelmine