Narva linn


Hanketeade nr 49 /lisatud 22.06.2012/

Riigihange[RHS § 18²: lihthange/ehitustööd]:
RH viitenumber 135332 Narva Humanitaargümnaasiumi sadevee-ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine.

Hankija:
Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet (reg.75029837).

Lisainfo:
Marina Tihhomirova
Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
varade osakonna ehitusteenistuse peaspetsialist
tel +372 3599162, mob + 372 56157294
marina.tihhomirova@narva.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.07.2012. a kell 10:00.

Hankedokumendid;
+ asendiplaan;
+ asendiplaan (*.dwg);
+ kooskõlastustabel;
+ kooskõlastus AS Narva Soojusvõrk;
+ kooskõlastus AS Narva Vesi;
+ kooskõlastus VKG Elektrivõrgud OÜ.

25.06.2012 edastati e-posti teel hanketeatele nr 49 lisamiseks 4 faili:
- 1. lisafail (hange 49/2012);
- 2. lisafail - *.dwg (hange 49/2012);
- 3. lisafail (hange 49/2012);
- 4. lisafail (hange 49/2012).

Pakkumuste avamise protokoll, 05.07.2012 k 11:00 (hange 49/2012);
Tulemusprotokoll, 06.07.2012 k 10:00 (hange 49/2012).

Ehitustööde töövõtuleping nr 6404, 13.07.2012 (hange 49/2012).

Lisatud 22.06.2012, 08:28
Muudetud 31.07.2012, 12:48

eelmine